گرافیک سه بعدی تک Tak3d

انیمیشن، موشنگرافیک، مدلسازی سه بعدی و رندر

گرافیک سه بعدی تک Tak3d

انیمیشن، موشنگرافیک، مدلسازی سه بعدی و رندر

۲۶ آبان۲۳:۳۰

ساخت یک پایه نوارچسب در ۳ds max

در مدل‌سازی استفاده از جمع یا تفریق کردن موضوعات از همدیگر روشی متداول و نتیجه این عملیات که بر مبنای جبر بولی ابداع شده شکل‌ها و حجم‌ها‌یی جالب توجه است. در ۳ds max ابزارهای متفاوتی از این روش استفاده می‌کنند که یکی از آنها Procutter است.

حسین حایز | ۲۶ آبان ۹۴ ، ۲۳:۳۰
۲۳ آبان۲۰:۰۴


ساخت یک مکعب روبیک در 3ds max

در مدل سازی کامپیوتری گاهی لازم است تا یک قطعه به دفعات تکرار شود. مکعب روبیک مثال خوبی برای استفاده از Array در ایجاد یک آرایه در فضای سه بعدی است.

حسین حایز | ۲۳ آبان ۹۴ ، ۲۰:۰۴
۲۳ آبان۲۰:۰۲

ساخت یک ستون مارپیچ در 3dmax

برای شبیه سازی قسمتهای مختلف یک سازه معماری از روشهای مختلفی میتوان استفاده کرد. ابزارهای بکار رفته در ساخت یک سازه در 3dmax می‌تواند بسیار متنوع باشد که به آشنایی کاربر از ابزارهای موجود در نرم‌افزار بستگی دارد. با ساخت مدل‌های مختلف میتوان با این ابزارها بهتر آشنا شد.


حسین حایز | ۲۳ آبان ۹۴ ، ۲۰:۰۲
۲۳ آبان۲۰:۰۱

ساخت یک چرخ‌دنده در 3ds max


از روشهای مدل‌سازی در کامپیوتر، اصلاح حجم‌های سه بعدی ابتدایی و تبدیل آنها به مدل‌های پیچیده‌تر است. در این تمرین یک مدل ابتدایی Tube را به یک چرخ‌دنده تبدیل می‌کنیم.

حسین حایز | ۲۳ آبان ۹۴ ، ۲۰:۰۱
۲۳ آبان۲۰:۰۰

ساخت یک لیوان در 3dmax

یکی از روشهای مدل‌سازی در کامپیوتر استفاده از اشکالی است که با خطوط ترسیم می‌شوند و سپس به آنها حجم داده می‌شود. در این تمرین یکی از این روش‌ها که به کمک اصلاحگر Lathe انجام میشود را می‌آموزیم  


حسین حایز | ۲۳ آبان ۹۴ ، ۲۰:۰۰
۲۳ آبان۱۹:۵۶


Edit Poly یکی از ابزارهای قوی مدل‌سازی در گرافیک کامپیوتری است که 3ds max از آن بهره‌مند است. ترکیبی از قابلیت‌های این ابزار به همراه اصلاحگرها و خلاقیت کاربر، خلق هر موضوعی را در کامپیوتر ممکن می‌کند.
حسین حایز | ۲۳ آبان ۹۴ ، ۱۹:۵۶